Ontsluiten van Audiovisueel Erfgoed

Audiovisueel erfgoed ontsluiten

Vaak beschikken organisaties over oude collecties met audiovisueel materiaal. Deze collecties bevatten waardevolle content die nauwelijks gebruikt wordt. Door de collectie te digitaliseren, online te zetten en te indexeren kan het materiaal gebruikt gaan worden ten behoeve van onderzoek en publiek toepassingen.

Belangrijk is om aandacht te besteden aan lange termijn opslag en metadatering volgens internationale archief standaarden.

Levende Herinneringen voert graag een quickscan voer u uit om in kaart te brengen welke mogelijkheden er bestaan voor uw audiovisuele collectie, wat de kosten zijn voor ontsluiting en welke publieksgerichte toepassingen mogelijk zijn.

Publiek gerichte toepassingen

Levende Herinneringen kan u helpen om een geschikte toepassing te ontwikkelen. Materiaal verwerkt in digitale lessen, met vragen en uitleg in aanklikbare objecten. Interviews waar gebruikers hun eigen verhalen aan kunnen toevoegen. Leerlingen die compilatie maken uit een verzameling met hun eigen commentaren rondom en in de video. Studenten die over bepaalde onderwerpen de verhalen van verschillende getuigen vergelijken.

Wanneer interviews of ander audiovisueel materiaal al online staat is de stap naar publieksgerichte toepassingen een stuk kleiner geworden. Met het juiste idee en uitvoering wordt het publiek actief bij de collectie betrokken en verworden bewaarde verhalen tot levende herinneringen.

Leerobjecten en digitale lessen

Audiovisueel erfgoed leent zich zeer goed voor educatieve toepassingen. Voorwaarde is dat studenten duidelijk gestuurd worden door heldere kaders af te bakenen en informatie op animerende, prikkelende wijze aan te bieden.

Bij het realiseren van digitale lessen staat de vraag voorop wat de leerdoelen zijn en om welke doelgroep het gaat. Delen van interviews of ander materiaal kunnen worden verwerkt in digitale lessen met vragen en informatieve elementen. Leerlingen kunnen eigen selecties maken en commentaar toevoegen. Of over bepaalde onderwerpen de verhalen van verschillende getuigen vergelijken.