Subsidie Programma Audiovisuele Routes

Audiovisuele Historische Routes

Het subsidieprogramma Historische Routes heeft als doel het realiseren van audiovisuele historische routes in Nederland en Vlaanderen. Stichting Levende Herinneringen heeft zich als doel gesteld om te zorgen voor uitbreiding van het aantal bestaande historische routes en verrijking van bestaande historische routes met behulp van audio informatiepunten.

Historische routes zijn een goede manier om mensen te informeren en te betrekken bij het cultureel erfgoed van Nederland en Vlaanderen. Met het subsidieprogramma wil Stichting Levende Herinneringen voor historische verenigingen, gemeenten en provincies de drempel verlagen om nieuwe routes aan te leggen en bestaande routes te verbeteren.

Wat is een audiovisuele historische route

Anno 2019 wordt er steeds minder gelezen. Uit onderzoek is gebleken dat visuele informatiepunten slechts door een zeer klein deel van bezoekers en wandelaars wordt gelezen. Voor kinderen zijn informatieborden niet aantrekkelijk. Daarom kiest Stichting Levende Herinneringen voor het stimuleren van de aanleg van zgn.audiovisuele routes. Dit zijn historische routes die zijn voorzien van audio informatiepunten.Door informatie te vertalen naar gesproken verhalen inclusief audio effecten wordt de informatie aanzienlijk verlevendigt. Hoor de ridders vechten, de koets rijden over de keien, de jonge monnik praten met de oude monnik, de fluit van de stoomtrein. Audiovisuele routes veranderen historische informatie in een belevenis!

Audio Informatie Punten

Voor het aanleggen van de audiovisuele routes heeft Stichting Levende Herinneringen gekozen voor het gebruik van de zgn. Audionetic. De Audionetic is een interactief audiopunt. Deze wordt geactiveerd door een aantal malen op een voetpedaal te trappen of aan een wiel of slinger te draaien. Hierdoor wordt er voldoende energie opgewekt om verhalen en muziek af te spelen. De Audionetic is dus ecologisch verantwoord, want behoeft geen externe elektriciteit. Hierdoor is de installatie heel gemakkelijk te plaatsen. De Audionetic vereist bovendien zeer weinig onderhoud en is zeer duurzaam, zodat gerealiseerde routes jarenlang goed blijven functioneren.

Het Subsidie Programma Historische Routes

Binnen het Subsidie Programma Historische Routes financiert Stichting Levende Herinneringen maximaal 40% van de projectkosten van een nieuw aan te leggen audiovisuele Historische Route. De administratieve lasten zijn zo beperkt mogelijk gehouden; een aanvraag indienen is eenvoudig en de Stichting beslist binnen vier weken op elke aanvraag die volgens de regels is ingediend.

Het huidige programma is geopend vanaf 1 maart 2019 en sluit op 31 oktober 2019. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Ter indicatie: de realisatie van een Historische Route van zes audio informatiepunten kost afhankelijk van uitvoering en lokale omstandigheden tussen de 20.000 en 28.000 Euro waarvan maximaal 40% subsidiabel is.

Bent u geïnteresseerd om een audiovisuele Historische Route te verwezenlijken of om een bestaande Historische Route te verrijken met audio informatie punten? Download hier de folder over het Subsidie Programma.